• slideshow

Informatie over de brandweer

Brandweer in Nederland

Bijna elke gemeente in Nederland heeft een eigen brandweerkorps. Er zijn 633 gemeentelijke brandweerkorpsen. In die korpsen werken ongeveer 26.000 brandweer vrijwilligers en 4.000 beroeps brandweermensen.

Beroeps-brandweer

In grotere gemeenten, zoals Amsterdam, Maastricht, Venlo maar ook in Rotterdam, is er vaak een beroeps-brandweer. Deze beroeps- brandweermensen hebben geen ander beroep. Hun beroep is brandweerman of brandweervrouw. Ze zijn steeds op de kazerne. Als er een brand is of een ongeluk, worden ze door een toeter of een bel gewaarschuwd. Ze trekken dan hun brandweerpak aan en rennen naar de brandweerauto.

Brandweer-vrijwilligers

De meeste mensen die bij de brandweer werken, zijn vrijwilligers, ook in Hoek van Holland is dit het geval. Dat betekent dat ze eigenlijk een ander beroep hebben. Ze doen het brandweerwerk erbij. Vrijwillige brandweermensen hebben altijd een pieper bij zich. Wanneer er brand is of iets anders, gaat de pieper af. De brandweermensen weten dan dat ze naar de brandweer moeten. Ze laten meteen hun gewone werk in de steek. Er zijn ook brandweerkorpsen waar beroeps brandweermensen en vrijwilligers samenwerken, zoals in Rotterdam

Regionale brandweer

Als er een ramp gebeurt, dan kan de brandweer van één gemeente het vaak niet alleen af. Denk bijvoorbeeld aan een hele grote brand. Of een heel groot ongeluk met veel slachtoffers. Of rivieren die overstromen. Andere korpsen van gemeenten in de buurt komen dan helpen. Dat hebben ze van tevoren afgesproken. Daarvoor hebben ze 39 regionale brandweren opgericht.

Bosbrandweer

In sommige gebieden in Nederland is veel bos en veel heide. Als het een tijdje niet heeft geregend, is het gevaar voor brand hier erg groot. In deze gebieden, bijvoorbeeld de Veluwe, is een bosbrandweer. De bosbrandweer houdt vanuit vliegtuigjes in de gaten of er brand is. Als er brand is, gaan ze met speciale wagens de brand blussen. Die wagens kunnen goed door het bos rijden.

Bedrijfsbrandweer

In grote bedrijven, fabrieken en ziekenhuizen is een speciale bedrijfsbrandweer. Zodra er een brand ontstaat, begint de bedrijfsbrandweer meteen met blussen. De gemeentelijke brandweer wordt gewaarschuwd. Als het nodig is, komt die helpen met blussen. De mensen van een bedrijfsbrandweer kunnen de brandweermensen van de gemeentebrandweer de weg wijzen. Ze kunnen vertellen waar het extra gevaarlijk is.