• slideshow

Voertuigen

Hoek van Holland: de Rotterdamse enclave aan de monding van de Waterweg. Aan de omvang van het 'dorp' zou je het niet zeggen, maar Hoek van Holland is wel de 'poort' van het Rijnmondgebied en daarom in feite de poort tot een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie.

Dit feit was de belangrijkste reden voor de gemeente Rotterdam om Hoek van Holland, dat aan het begin van de vorige eeuw nog een deel van de gemeente 's-Gravenzande was, in te lijven. De poort van de Rotterdamse haven moest immers ook onder het Rotterdamse gemeentebestuur vallen. De annexatie van Hoek van Holland viel samen met de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Door zijn ligging is Hoek van Holland in feite een 'enclave', want hoewel het een deelgemeente is van Rotterdam, ligt de plaats zo'n 20 kilometer verwijderd van het stadsgebied van Rotterdam met Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ertussen in.

Ook op brandweergebied is Hoek van Holland een bijzonder gebied, want organisatorisch maakt het korps van Hoek van Holland deel uit van het cluster Maasmond (Vlaardingen en Maassluis) en blijft een deelgemeente van Rotterdam.

Sinds 1996 heeft Hoek van Holland een bijstandsovereenkomst met de voormalige moedergemeente 's-Gravenzande (Haaglanden). Dit korps verzorgt sindsdien de eerste bijstand bij grotere incidenten in de "Hoek". Is er nog meer bijstand nodig dan wordt die geleverd door de dichtstbijzijnde eenheden van het cluster Maasmond. Voor de operationele leiding wordt eveneens gezorgd door de OVD van de VRR.

De blusgroep Hoek van Holland beschikt over twee tankautospuiten, waarvan één een bijzondere vermelding verdient: de 4x4 Unimog tankautospuit, die geschikt is voor inzet in het duingebied en op het strand.